Dekt mijn polis ook schade door Covid-19?

Wist u dat zowat de helft van de top 10 van bedrijfsrisico’s moeilijk of niet-verzekerbaar is? Het gaat om risico’s zoals pandemieën, nieuwe wetgeving of zuivere klimaatrisico’s waarvoor momenteel geen klassieke verzekeringsproducten bestaan. Door Covid-19 brak de discussie los of de private verzekeringsmarkt dan wel de overheid het risico van een pandemie dient af te dekken.

Dekt mijn polis ook schade door Covid-19?

Dat Covid-19 een duidelijke impact heeft op het aantal schadeclaims, lijdt geen twijfel. Een verplichte sluiting, een gedaalde capaciteit door het uitvallen van werknemers, minder omzet omdat producten of diensten minder aantrekkelijk zijn tijdens een lockdown,… het zijn maar enkele voorbeelden van schade die de pandemie veroorzaakt. In andere verzekeringstakken liepen dan weer net minder claims binnen. Denk aan autoverzekeringen, omdat minder verkeer eenvoudigweg zorgt voor minder ongevallen.

Dekt de polis ook Covid-19?

Nog andere verzekeringen ondervinden geen hinder omdat ze de impact van de pandemie niet afdekken, maar de twijfelgevallen blijven bestaan. Een goed voorbeeld is de bedrijfsschadedekking. Een bedrijfsschade is een verlengstuk van een brand en dekt normaliter de extra gevolgschade van een fysisch gedekt voorval. Brandt een productiehal af en ligt je bedrijf daardoor een half jaar stil, dan zijn de extra kosten en eventueel inkomstenverlies voor de verzekeraar. Klassiek is een pandemie uitgesloten, maar in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten lopen hierover rechtszaken of oordeelden rechters in eerste aanleg dat de bedrijfsschadepolis wel degelijk moet tussenkomen op basis van een onduidelijke polistekst.

Risico voor de verzekeraars…?

De onzekerheid over Covid-19 komt terecht in een cocktail met andere verwante factoren. Door de harde verzekeringsmarkt beslissen verzekeraars om bepaalde risico’s niet langer in portefeuille te nemen: cyberdekkingen, maar ook beroepsaansprakelijkheids-, bouw- en kredietverzekeringen zijn een knelpunt. Parallel hebben bedrijven heel wat financiële reserves aangesproken tijdens de crisis, waardoor velen nu kiezen voor het strikte minimum aan dekking omwille van budgetrestricties. Deze cocktail voedt de discussie of een pandemie een risico is dat de privé-verzekeringsmarkt dient af te dekken. Net als oorlogsrisico’s of atoomrisico’s is een pandemie zoals gezegd klassiek uitgesloten voor veel polissen, net omdat er geen spreiding van het risico mogelijk is. De gebeurtenis treft te veel verzekerden op hetzelfde moment.

… of voor de overheden?

De huidige pandemie zorgde echter voor een extra tint door de bijhorende lockdowns. Die zorgen er immers voor dat de spreiding niet langer enkel afhankelijk is van het aantal besmettingen, maar van de wetgeving. Als alle landen stelselmatig in lockdown gaan op basis van overheidsbeslissingen, dan is er geen sprake meer van een zuiver pandemierisico. Het gaat dan om een zekerheid van een ‘systeemrisico’ met ‘nationale schade’ als gevolg. Op zo’n moment komt overheidsinterventie via pandemic schemes om de hoek kijken. Covid-19 is een systeemrisico dat overheden in principe moeten oplossen en daarom lopen in een aantal EU-landen inmiddels initiatieven om een overheidsschemadekking te maken.

Wim Lanclus