COVID-19: zo pakt u de risico’s van omzetbescherming vast

Dat de coronacrisis de veerkracht van ondernemingen op de proef stelt, is een understatement. Om hun omzet en winst te bewaken, zetten bedrijven zowel operationeel als strategisch alle zeilen bij en daarbij horen bepaalde risico’s. Uw risk management en verzekeringsbeleid aanpassen aan de sterk veranderende context is daarom belangrijk.

COVID-19: zo pakt u de risico’s van omzetbescherming vast

Risicobeheersing verdient in tijden van een pandemie een bijzondere plaats in de bedrijfsstrategie  om succesvol te blijven. Sinds de uitbraak van het coronavirus begrijpt immers elke ondernemer meer dan ooit dat een pak nieuwe risico’s de continuïteit van zijn  bedrijf in gevaar kunnen brengen. Van leveranciers die hun overeenkomsten niet kunnen naleven over sleutelpersonen die niet beschikbaar zijn tot een heuse lockdown. Het gaat om operationele, strategische en kritische bedrijfsrisico’s met financiële impact, die al dan niet verzekerbaar zijn.

Onderschat de interactie tussen risico’s niet

Hoewel de omstandigheden op zeer korte termijn kunnen wijzigen, is een goed inzicht in de totale risicokost van het bedrijf cruciaal. Een focus op de risico’s voor het bedrijfspatrimonium (assets), de aansprakelijkheden (liabilities) en het personeel is een voorwaarde om snel te kunnen schakelen op het vlak van preventie, protectie en risicofinanciering. Deze risico’s zijn bovendien onderling gerelateerd en versterken elkaar. Als een dalende bedrijfsomzet door corona leidt tot besparingen, dan vormen de bijhorende ontslagen bijvoorbeeld een verhoogd risico van de bestuurdersaansprakelijkheid, maar is er net zo goed impact op het budget voor brandbeveiliging. Brandrisico’s hebben op hun beurt een invloed op de risico’s in de supply chain en dat kan opnieuw druk zetten op de omzet en de winstgevendheid.

Maak risk management concreet

Kijken we specifiek naar het risico op omzetverlies of winstdaling, dan is het belangrijk om naast proactieve kostenbesparingen oog te hebben voor het risk management. Cruciaal daarbij zijn de opvolging van de kaspositie, het optimaliseren van het werkkapitaal en het uitwerken van scenario’s om de impact op de winst- en verliesrekening te kunnen inschatten. Maar het loont ook de moeite om de investeringsportefeuille grondig te screenen, de afhankelijkheid van leveranciers in kaart brengen of extra in te zetten op processen om externe en interne fraude te voorkomen.

Vergelijk de risicokost met de balans en de draagkracht

Om de winstgevendheid op niveau te houden, is het belangrijk om de totale verzekerbare risicokost goed in kaart brengen. Deze kost bestaat niet enkel uit de verzekeringspremies die het bedrijf elk jaar betaalt, maar omvat ook de niet gedekte schades, vrijstellingen/franchises, preventie en protectiekosten, managementkost, enzovoort. Die totale risicokost kan u dan toetsen aan  de financiële draagkracht  en de financiële risicotolerantie van het bedrijf. Uit die vergelijking leert u welke risicoappetijt uw bedrijf heeft en welke  verzekerde kapitalen  en vrijstellingen aangewezen zijn.

Kortom, door de interactie tussen de risico’s op het vlak van patrimonium, aansprakelijkheid en personeel goed te begrijpen, kan u via duurzaam en strategisch risk management sterke schouders onder die broodnodige veerkracht zetten.

Wim Lanclus

Wij zijn er voor u.